عطاری

تخم شربتی تمیز - بسته بزرگ

بسته ای 120 هــزار

تخم شربتی تمیز - بسته کوچک

بسته ای 50 هــزار

خاکشیر زرین اعلاء

بسته ای 130 هــزار

شوید خشک تمیز

بسته ای 45 هــزار

برگ بو اعلاء

بسته ای 30 هــزار

نعنا خشک معطر

بسته ای 45 هــزار

زیره سیاه پلویی

بسته ای 120 هــزار

زیره سبز تمیز

بسته ای 50 هــزار

نشاسته بسیار اعلاء

بسته ای 25 هــزار

زیره سیاه پلویی

بسته ای 120 هــزار

سیاه دانه درجه یک

بسته ای 30 هــزار

چهار تخم سرماخوردگی

بسته ای 35 هــزار

دانه خشاش سفید

بسته ای 50 هــزار

زیره سبز تمیز

بسته ای 50 هــزار

غوزه خشخاش طبی

بسته ای 70 هــزار

ذرت خام درجه یک

بسته ای 60 هــزار

اکسیر زعفرانی باقریان

بسته ای 240 هــزار

ادویه قرمه سبزی - مخصوص بسته کوچک

بسته ای 40 هــزار

ادویه کاری مخصوص - بسته کوچک

بسته ای 40 هــزار

پودر زنجیبل خالص

بسته ای 40 هــزار

ادویه قرمه سبزی - مخصوص بسته بزرگ

بسته ای 80 هــزار

برگ بو اعلاء

بسته ای 30 هــزار

ادویه کاری مخصوص - بسته بزرگ

بسته ای 80 هــزار

فلفل سفید معطر

بسته ای 100 هــزار

پودر پاپریکا

بسته ای 30 هــزار

فلفل قرمز اعلاء

بسته ای 40 هــزار

زنجبیل ناساب اعلاء

بسته ای 40 هــزار

دانه فلفل سیاه اعلا

بسته ای 50 هــزار

سماق کبابی خالص

بسته ای 35 هــزار

دارچین لوله ای معطر

بسته ای 50 هــزار

زردچوبه زرین خالص

بسته ای 60 هــزار

جوشانده سرماخوردگی باقریان

بسته ای 50 هــزار

پرک معطر گل محمدی

بسته ای 50 هــزار

گل گاو زبان اعلا

بسته ای 50 هــزار

گل ختمی - بنفشه

بسته ای 30 هــزار

چای ترش اعلاء

بسته ای 40 هــزار

شکوفه بهار نارنج

بسته ای 30 هــزار

چای به و سیب باقریان

بسته ای 50 هــزار

گل بابونه اعلاء

بسته ای 65 هــزار

چای به لیمو معطر

بسته ای 15 هــزار

رازیانه تمیز و اعلا

بسته ای 20 هــزار

چهار تخم سرماخوردگی

بسته ای 35 هــزار

مخلوط چای میوه ای

چای به و سیب و مخلوطی از گل های معطر

بسته ای 50 هــزار

دمنوش آرامش

بسته ای 50 هــزار

غنچه معطر گل محمدی

بسته ای 50 هــزار

اکسیر زعفرانی باقریان

بسته ای 240 هــزار

icons by icon8