خشکبار

پسته خام صادراتی

بسته ای 180 هــزار

پسته صادراتی برشته

سنتی پخت

بسته ای 180 هــزار

چای بقچه ای زعفرانی باقریان

بسته ای 220 هــزار

اکسیر زعفرانی باقریان

بسته ای 280 هــزار

زرشک پفکی ارگانیک

بسته ای 50 هــزار

نخود بی نمک اعلاء

بسته ای 40 هــزار

نخود دوآتشه ساده

بسته ای 45 هــزار

نخود دوآتشه نمکی

بسته ای 45 هــزار

مخلوط مشکل گشا

بسته ای 60 هــزار

نخودچی شکلاتی

بسته ای 35 هــزار

نخود نمکی اعلاء

بسته ای 40 هــزار

نخود کشمش طبقه ای

بسته ای 60 هــزار

کشمش طلایی قلمی

بسته ای 90 هــزار

کشمش آفتابی قلمی

بسته ای 100 هــزار

کشمش آفتابی معمولی

بسته ای 75 هــزار

کشمش پلویی اعلاء

بسته ای 95 هــزار

نخود کشمش طبقه ای

بسته ای 60 هــزار

نقل بادامی سفارشی

نقل بادامی گل محمدی با مغز بادام درجه یک

بسته ای 40 هــزار

انجیر شیرازی درشت

انجیر خشک صادراتی بدون نرمه و خرابی

بسته ای 150 هــزار

انجیر شیرازی سالم

انجیر درجه یک سالم بدون خرابی

بسته ای 120 هــزار

برگه هلو دستچین

بسته ای 100 هــزار

اسلایس آلو بخارا

بسته ای 80 هــزار

برگه زرد آلو دستچین

بسته ای 90 هــزار

قیصی زردآلو صادراتی

بدون خرابی

بسته ای 170 هــزار

آلو خورشتی هسته جدا

بسته ای 120 هــزار

توت خشک درشت امسالی

بسته ای 100 هــزار

آلبالو ترش مخصوص

بسته ای 80 هــزار

شکلات تلخ 85% آیدین(250 گرم)

قیمت بر مبنای 250گرم

250 گرم 100 هــزار

آبنبات هولوگرامی

بسته ای 40 هــزار

آبنبات لاکچری مخلوط

با طعم های مختلف

بسته ای 50 هــزار

شکلات کانفت اعلاء

بسته ای 35 هــزار

ذرت شکلاتی خوشمزه

بسته ای 35 هــزار

شکلات اطلسی مغزدار

بسته ای 40 هــزار

شکلات پاستیلی جیلی سافت

250 گرم 30 هــزار

آجیل سلطانی

آجیل سلطانی پنج مغز

بسته ای 180 هــزار

مخلوط آجیل شیرین

حاوی لوکوم، پسته، بادام هندی، بادام درختی و ...

بسته ای 200 هــزار

مخلوط مشکل گشا

بسته ای 60 هــزار

مخلوط آجیل سنتی

بسته ای 260 هــزار

پفک هندی حصیری

بسته ای 30 هــزار

بادام هندی برشته

سنتی پخت

بسته ای 240 هــزار

بادام هندی خام

بسته ای 220 هــزار

مغز بادام خام اعلاء

بدون نرمه

بسته ای 200 هــزار

بادام درختی برشته اعلاء

سنتی پخت

بسته ای 200 هــزار

حاجی بادام درجه یک

بسته ای 35 هــزار

تخمه کدو رژیمی اعلاء

کم نمک

بسته ای 95 هــزار

نخمه آفتابگردان پر مغز

بسته ای 40 هــزار

کدو گوشتی نمکی

بسته ای 85 هــزار

کدو خویی تازه تفت

بسته ای 75 هــزار

مغز تخمه آفتابگردان

بدون نرمه

بسته ای 60 هــزار

تخمه کلاله درجه یک

بسته ای 45 هــزار

کشک قلمی تازه

بسته ای 50 هــزار

شاهدانه برشته اعلا

شاهدانه برشته اعلا بدون خرابی

بسته ای 50 هــزار

مغز گردو اعلا

بسته ای 170 هــزار

زعفران

زعفران اصل قائنات (نیم گرم)

بدون نرمه

بسته ای 50 هــزار

زعفران سرگل سفارشی (دو گرمی)

بسته ای 180 هــزار

زعفران سرگل سفارشی باقریان (نیم گرم)

بدون نرمه

بسته ای 50 هــزار

زعفران سرگل سفارشی باقریان (0.2 گرم)

بدون نزمه

بسته ای 25 هــزار

زعفران اصل قائنات (یک گرمی)

بسته ای 90 هــزار

زعفران سرگل سفارشی باقریان (1.5 گرم)

بسته ای 135 هــزار

زعفران سرگل سفارشی (3گرمی)

بسته ای 270 هــزار

زعفران سرگل سفارشی (یک گرمی)

بسته ای 90 هــزار

زعفران سرگل سفارشی باقریان (قوطی سایز 4)

بسته ای 300 هــزار

اکسیر زعفرانی باقریان

بسته ای 280 هــزار

زعفران اصل قائنات (نیم مثقال)

بسته ای 180 هــزار

زعفران اصل قائنات (یک مثقال)

بسته ای 360 هــزار

زعفران سرگل سفارشی (نیم مثقال)

بسته ای 195 هــزار

زعفران سرگل سفارشی باقریان (یک مثقالی خالص)

بدون نرمه و رطوبت

بسته ای 390 هــزار

عطاری

اکسیر زعفرانی باقریان

بسته ای 280 هــزار

هل سبز درجه یک(کاور بزرگ)

بسته ای 50 هــزار

زردچوبه زرین خالص

بسته ای 60 هــزار

غنچه معطر گل محمدی

بسته ای 50 هــزار

اکسیر زعفرانی باقریان

بسته ای 280 هــزار

icons by icon8